Cijfers

Cijfers

Het milieu in cijfers; bodeminformatie, luchtkwaliteit, industrielawaai, geluidsbelasting en milieumonitoring beschikbaar via digitale kaarten en rapporten.

I-kwadraat

Om te toetsen of bedrijven op een gezoneerd industrieterrein zich houden aan de wettelijke regels rondom geluidsproductie, maakt de DCMR gebruik van een Informatiesysteem Industrielawaai: SI2 (I-kwadraat).

Milieumonitoring

Milieumonitoringsrapporten geven een overzicht van de milieukwaliteit in het Rijnmondgebied. Diverse overheidsinstanties brengen rapporten uit in het samenwerkingsverband Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam (MSR).

Omgeving in kaart

De DCMR beschikt over bodeminformatie die afkomstig is van de provincie Zuid-Holland en gemeenten in het Rijnmondgebied. Bodeminformatie is belangrijk voor koop, verkoop en gebruik van grond. Op Omgeving in kaart vindt u informatie over bodemonderzoeken en vergunningen in het Rijnmondgebied.

Twitter icon
MilieuRijnmond @ 20.02.2017 - 10:21 : @HermanVente vervelend, dit kun je melden bij onze meldkamer #0888333555 of https://t.co/odByPA7OAm ^PK