Cijfers

Cijfers

Het milieu in cijfers; bodeminformatie, luchtkwaliteit, industrielawaai, geluidsbelasting en milieumonitoring beschikbaar via digitale kaarten en rapporten.

I-kwadraat

Om te toetsen of bedrijven op een gezoneerd industrieterrein zich houden aan de wettelijke regels rondom geluidsproductie, maakt de DCMR gebruik van een Informatiesysteem Industrielawaai: SI2 (I-kwadraat).

Register Milieu Indicatoren

Wat is de status van het milieu in de regio Rijnmond? En welk effect hebben beschermende maatregelen van de overheid? Deze en andere milieu-indicatoren houden we voor u bij.

Omgeving in kaart

De DCMR beschikt over bodeminformatie die afkomstig is van de provincie Zuid-Holland en gemeenten in het Rijnmondgebied. Bodeminformatie is belangrijk voor koop, verkoop en gebruik van grond. Op Omgeving in kaart vindt u informatie over bodemonderzoeken en vergunningen in het Rijnmondgebied.

Twitter icon
MilieuRijnmond @ 11.12.2017 - 17:28 : RT @openrotterdam: @drifteur @MilieuRijnmond @metropoolregio @deltalinqs @mayaVirg In de 4e aflevering van Haven in Transitie hoor en zie j…