Omgeving in kaart

Op Omgeving in kaart vindt u informatie over bodemonderzoeken en vergunningen in het Rijnmondgebied. De DCMR Milieudienst Rijnmond beschikt over bodeminformatie die afkomstig is van de provincie Zuid-Holland en gemeenten in het Rijnmondgebied. Bodeminformatie is belangrijk voor koop, verkoop en gebruik van grond.

Let op: bodeminformatie is under construction

Vanwege de overgang naar een nieuw softwaresysteem wordt een groot deel van de informatie op Omgeving in kaart sinds 24 februari 2016 momenteel niet geactualiseerd. Het thema Onderzoekslocaties onder Bodeminformatie wordt wel weer dagelijks geactualiseerd. We werken momenteel aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.

Bodeminformatie opvragen

Bovenstaande bodeminformatie is op verschillende manieren op te vragen:

Wilt u papieren dossiers raadplegen, maak dan een afspraak met de informatiebalie van de DCMR, telefoon 010 246 8000 of info@dcmr.nl. Deze is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Welke documenten zijn beschikbaar?

Op Omgeving in kaart vindt u:
Documenten vóór december 2011
Voor Rotterdam: de meeste besluiten en rapporten zijn digitaal beschikbaar als gescand document.

Voor de overige gemeenten: alleen de beschikkingen Wet bodembescherming zijn digitaal beschikbaar.

Documenten vanaf december 2011
Voor het hele Rijnmondgebied: alle besluiten en rapporten zijn digitaal beschikbaar.

-> Ga naar Omgeving in kaart

Vragen over Omgeving in kaart

Heeft u vragen over de digitale bodem- en vergunningenkaart? Kijk dan op een van de volgende pagina’s:

Is deze informatie niet voldoende? Mail dan naar info@dcmr.nl.

Is alle bodeminformatie bij de DCMR beschikbaar?

De DCMR beschikt over de volgende gegevens:

 • gegevens van bodemonderzoeklocaties:
  - basisgegevens (naam en adresgegevens, beoordeling verontreiniging en uit te voeren vervolgonderzoek of sanering);
  -definitieve besluiten/ beschikkingen;
  - ontwerp beschikkingen;
  - aanwezige rapporten;
  - (historische) bedrijfsactiviteiten.
 • gegevens van (ondergrondse) tanks
 • gegevens van andere (historische) activiteiten zoals ophogingen en dempingen.

De DCMR heeft van de gemeentes Albrandswaard, Brielle, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Nissewaard, Rotterdam en Westvoorne alle bodemgegevens. De andere gemeenten hebben de informatie in eigen huis beschikbaar.

 

 

Werkgebied DCMR

werkgebied

Omgeving in kaart