Industrielawaai

Industrieterreinen zijn ingedeeld in zones waarvoor specifieke geluidsnormen voor gelden. Bedrijven binnen één zone mogen gezamenlijk niet meer geluid produceren dan is toegestaan.

Informatiesysteem industrielawaai

Om te toetsen of bedrijven op een gezoneerd industrieterrein zich houden aan de wettelijke regels rondom geluidsproductie, maakt de DCMR Milieudienst Rijnmond gebruik van een Informatiesysteem Industrielawaai: SI2 (I-kwadraat).