Luchtmetingen

luchtmeetnet

De DCMR Milieudienst Rijnmond meet de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied. Dit gebeurt met het luchtmeetnet.

Luchtmeetnet DCMR

De website www.luchtmeetnet.nl toont onder andere de concentratie van zwaveldioxide, stikstofoxide, ozon, fijnstof, benzeen en tolueen in de lucht. Stikstofdioxide en fijnstof zijn de belangrijkste vormen van luchtverontreiniging in het Rijnmondgebied. De gegevens worden automatisch verzameld en elk uur worden nieuwe metingen verricht. U kunt per meetlocatie de gemeten concentraties zien van diverse stoffen. Er wordt gebruik gemaakt van classificatie volgens de luchtkwaliteitsindex. Ieder uur wordt de luchtkwaliteit berekend op basis van de NO2, O3, PM10 en PM2.5 concentraties.

Waarom luchtmetingen?

Kennis van de luchtkwaliteit is nodig voor het verantwoord opstellen en beoordelen van ruimtelijke plannen, milieueffectrapportages en vergunningen. Met luchtkwaliteitsmetingen kunnen ook historische trends gevolgd worden en analyses gemaakt worden van de gevolgen van uitstoot van stoffen op de lucht die we inademen.

Het luchtmeetnet van de DCMR is een aanvulling op het landelijk meetnet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het landelijk meetnet geeft voor het dichtbevolkte Rijnmondgebied niet voldoende informatie. Aanvullende metingen en modelberekeningen zijn daarom gewenst.

www.luchtmeetnet.nl
Deze website is een initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Provincie Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De website toont de gemeten luchtkwaliteit op meetpunten in Nederland en de berekende luchtkwaliteit in de vorm van kaarten.

 Publicaties Lucht
De DCMR maakt jaarlijks een jaarverslag op basis van de luchtmeetcijfers. Ook gegevens van meetstations van het RIVM zijn hierin meegenomen.

Luchtmeetnet.nl

Luchtmeetnet.nl is de gezamenlijke website van het RIVM, GGD Amsterdam, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, de provincie Limburg en de DCMR Milieudienst Rijnmond.