Register Milieu Indicatoren

Wat is de status van het milieu in de regio Rijnmond? En welk effect hebben beschermende maatregelen van de overheid? Deze en andere milieu-indicatoren houden we voor u bij.

Samen met verschillende overheidsorganisaties verzamelt de DCMR gegevens en informatie over de gevolgen van belastende activiteiten voor mens en natuur, over de toestand van het milieu en over de effecten van beschermende maatregelen. Deze monitoringsgegevens zijn van groot belang voor beleidsmakers en bestuurders van overheidsinstanties om prioriteiten te stellen.

De overheden deden dit tot en met 2015 in het Samenwerkingsverband Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam. Sinds 2016 is dit grotendeels overgenomen in het nieuwe project Monitoring & Omgevingsinformatie (MOI). Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in 2016 heeft verzameld. Het register wordt in de loop van 2017 aangevuld met nieuwe data.

Meer informatie
De afgelopen jaren is informatie uit het project MOI in verschillende projecten en rapporten gebruikt. Hieronder vindt u een aantal verwijzingen naar rapporten die vanuit MOI zijn gemaakt, of waar indicatoren uit MOI in zijn opgenomen:

Wilt u meer weten of heeft u een specifieke vraag over het milieu? Mail dan naar monitoring@dcmr.nl