toezicht

Handhaving

Informatie voor bedrijven over vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Laatste nieuws

Meer controles bij recyclingbedrijven door toename branden
13.07.2017 16:24

Brand bij recyclingbedrijven komt vaker voor dan vroeger. De DCMR gaat daarom samen met de...

Jaarlijkse beeld veiligheid Brzo-bedrijven
10.07.2017 11:37

Op 6 juli 2017 is de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 met alle...

Nieuwsoverzicht>

Vergunningen in kaart

vergunningen in kaart

Vind hier de vergunningen in het Rijnmondgebied.

Controle bij bedrijven

bedrijfscontrole

De DCMR voert aangekondigd en onaangekondigd controles uit. Bedrijven worden vaker gecontroleerd als hun activiteiten grote risico's hebben voor het milieu en als zij de milieuregels slecht naleven.

Actuele dossiers

De DCMR heeft als taak, namens het bevoegd gezag, toezicht te houden op de naleving van de milieuregelgeving door bedrijven en waar nodig de naleving af te dwingen.

Twitter icon
MilieuRijnmond @ 23.08.2017 - 10:07 : Stank door geitenmest in Brielle. Meer info: https://t.co/agzHGcPYw1