toezicht

Handhaving

Informatie voor bedrijven over vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Laatste nieuws

Informatie over milieu en veiligheid
02.08.2016 14:25

De DCMR vindt het belangrijk dat omwonenden kunnen nagaan wat er speelt op milieu- en...

Werken aan een structureel beter naleefgedrag
02.08.2016 13:17

Hoe je het voor elkaar krijgt dat bedrijven zich beter aan de regels houden? Door te...

Nieuwsoverzicht>

Vergunningen in kaart

vergunningen in kaart

Vind hier de vergunningen in het Rijnmondgebied.

Controle bij bedrijven

bedrijfscontrole

De DCMR voert aangekondigd en onaangekondigd controles uit. Bedrijven worden vaker gecontroleerd als hun activiteiten grote risico's hebben voor het milieu en als zij de milieuregels slecht naleven.

Actuele dossiers

De DCMR heeft als taak, namens het bevoegd gezag, toezicht te houden op de naleving van de milieuregelgeving door bedrijven en waar nodig de naleving af te dwingen.

Twitter icon
MilieuRijnmond @ 20.02.2017 - 10:21 : @HermanVente vervelend, dit kun je melden bij onze meldkamer #0888333555 of https://t.co/odByPA7OAm ^PK