toezicht

Handhaving

Informatie voor bedrijven over vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Laatste nieuws

Toezicht op Aluchemie
26.09.2017 14:20

Het bedrijf Aluchemie produceert anoden voor de aluminiumindustrie en is gevestigd in de...

Scherpere controles op geluidbegrenzers horeca Scherpere controles op geluidbegrenzers horeca
25.09.2017 13:39

Onze inspecteurs leerden vanmorgen, in een workshop, meer over de werking van...

Nieuwsoverzicht>

Vergunningen in kaart

vergunningen in kaart

Vind hier de vergunningen in het Rijnmondgebied.

Controle bij bedrijven

bedrijfscontrole

De DCMR voert aangekondigd en onaangekondigd controles uit. Bedrijven worden vaker gecontroleerd als hun activiteiten grote risico's hebben voor het milieu en als zij de milieuregels slecht naleven.

Actuele dossiers

De DCMR heeft als taak, namens het bevoegd gezag, toezicht te houden op de naleving van de milieuregelgeving door bedrijven en waar nodig de naleving af te dwingen.

Twitter icon
MilieuRijnmond @ 16.10.2017 - 22:20 : @geefmedevijf Ja, de bron is bekend: https://t.co/PfBAgx3ni9 ^WL