toezicht

Handhaving

Informatie voor bedrijven over vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Laatste nieuws

Wijziging uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving
26.06.2017 12:05

Vanaf 1 juli 2017 wordt de uitvoering van de taken vergunningverlening, toezicht en...

In snel tempo naar uniform toezicht op risicobedrijven In snel tempo naar uniform toezicht op risicobedrijven
19.04.2017 13:31

De versnippering van het toezicht op risicovolle bedrijven in Nederland is in snel tempo...

Nieuwsoverzicht>

Vergunningen in kaart

vergunningen in kaart

Vind hier de vergunningen in het Rijnmondgebied.

Controle bij bedrijven

bedrijfscontrole

De DCMR voert aangekondigd en onaangekondigd controles uit. Bedrijven worden vaker gecontroleerd als hun activiteiten grote risico's hebben voor het milieu en als zij de milieuregels slecht naleven.

Actuele dossiers

De DCMR heeft als taak, namens het bevoegd gezag, toezicht te houden op de naleving van de milieuregelgeving door bedrijven en waar nodig de naleving af te dwingen.

Twitter icon
MilieuRijnmond @ 27.06.2017 - 12:43 : @Brasperen1 @gez_brandweer En nuttig om kennis uit te wisselen! met de @gez_brandweer welkom! ^TK