Melding of vergunning

Als u een bedrijf start of een bestaand bedrijf verandert, krijgt u in veel gevallen te maken met milieuvoorschriften. Lees hieronder wat u moet doen.

Milieumelding en omgevingsvergunning milieu

Afhankelijk van de activiteit, bijvoorbeeld het veranderen van een bedrijfsproces of het fysiek uitbreiden van uw bedrijf, moet u voor de activiteit milieu een melding doen of heeft u een omgevingsvergunning nodig.

De meeste bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (MKB) moeten alleen een melding doen op grond van het Activiteitenbesluit. Complexere bedrijven hebben vaak een vergunning nodig.

Milieuregels in Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit staan de milieuregels waar u als ondernemer aan moet voldoen. Bijvoorbeeld regels om geur- en geluidsoverlast te voorkomen, maar ook regels voor omgang met afvalstoffen en afvalwater. Het Kenniscentrum Infomil heeft informatie over het Activiteitenbesluit op een rijtje gezet.

Vergunning nodig of melding doen?

Controleer via de Vergunningcheck of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen voor de activiteit milieu. Heeft u een vergunningcheck uitgevoerd op Omgevingsloket online? Dan leest u direct of u meldingplichtig of vergunningplichtig bent.


Vergunningplichtig?

Moet u een omgevingsvergunning aanvragen? Dan kan dat in Omgevingsloket Online. Online aanvragen worden automatisch doorgestuurd naar het bevoegd gezag, de instantie die de aanvraag in behandeling neemt.

Meldingsplichtig?

Bent u meldingsplichtig? Dan geeft u dit door via de Activiteiten Internet Module (AIM).

Vergunningcheck

Gebruik de vergunningcheck om te controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen.