Overzicht vergunningen

De vergunningaanvragen waar de DCMR Milieudienst Rijnmond een beslissing over neemt kunt u digitaal inzien. Zowel de lopende aanvragen als een deel van het vergunningenarchief.

Lopende aanvragen

Op de pagina ‘Bekendmakingen' worden wekelijks de kennisgevingen van de nieuwe aanvragen en (ontwerp)beschikkingen gepubliceerd. Deze bekendmakingen staan ook in de huis-aan-huisbladen van de gemeente waarin het betreffende bedrijf is gevestigd.

Hoe u bezwaar kunt maken tegen een (ontwerp)beschikking leest u op de pagina ‘Procedure en inspraak

Digitale vergunningenkaart

Op de digitale vergunningenkaart vindt u:

  • Milieuvergunningen en meldingen die vanaf 2003 in het Rijnmondgebied  zijn verstrekt.
  • Milieuvergunningen en meldingen van alle bedrijven gevestigd in het Rijnmondgebied die vallen onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland .
  • Beschikbare bodemonderzoeken.
  • Besluiten en beschikkingen die bekend zijn over de grond van een perceel of pand in het Rijnmondgebied.

Ga naar de digitale vergunningenkaart

Bekendmakingen overheid

overheid.nl

Lokale bekendmakingen van besluiten van de overheid zijn te vinden op de website Overheid.nl. Of maak gebruik van de e-mail service.

Vergunningen in kaart

vergunningen in kaart

Vind hier de vergunningen in het Rijnmondgebied.