Milieumelding indienen

milieuklacht indienen

Bent u een inwoner van het Rijnmondgebied of Goeree-Overflakkee en heeft u een milieuklacht of -melding over een bedrijf? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Hoe kan ik een melding indienen?

Welke meldingen?

U kunt bij de DCMR terecht met meldingen over:

  • (vliegtuig)lawaai;
  • geluidsoverlast van horeca en evenementen;
  • overlast van bedrijven, zoals stank- en stofoverlast of licht- en geluidsoverlast;
  • mogelijke bodemverontreiniging.

Welke meldingen niet?

De DCMR behandelt geen meldingen over:

  • bedrijven buiten het Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee;
  • particulieren;
  • bouwen/slopen van panden;
  • huisvuil of vervuiling van sloten/singels.

Meld deze meldingen bij uw gemeente, politie of waterkwaliteitsbeheerder. Bij gezondheidsklachten kunt u contact opnemen met de GGD.

Geplande overlast

Soms zijn bepaalde vormen van overlast van te voren bekend. Op Rotterdam The Hague Airport leest u of er bijzondere vluchten gepland staan. Op www.verlaatje.nl/rss leest u welke horecabedrijven in Rotterdam een tijdelijke ontheffing van sluitingstijd of geluidsnormen hebben gekregen.

NL-alert: directe informatie bij een noodsituatie

Met NL-alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodgebied snel alarmeren via hun mobiele telefoon. NL-alert is een aanvulling op de standaard alarmmiddelen, zoals de sirene. Kijk op www.nl-alert.nl of uw telefoon hiervoor geschikt is.

Werkgebied DCMR

werkgebied

milieutelefoon

Geluidoverlast, stankoverlast of stofoverlast in het Rijnmondgebied? Meld het (24 uur per dag) bij de meldkamer van de DCMR.