Soorten meldingen

Wilt u melding doen van overlast? U kunt dit telefonisch doen via 0888 333 555 of via het online meldingenformulier. U vindt hier informatie over de meest voorkomende meldingen die de meldkamer van de DCMR ontvangt.

Geluid

Voor geluidoverlast van particulieren kunt u terecht bij de politie of uw gemeente. Denk bijvoorbeeld aan geluidoverlast als gevolg van een feestje bij de buren. Bij de DCMR kunt u terecht voor geluidoverlast van bedrijven. De meest voorkomende meldingen gaan over horeca, evenementen, vliegverkeer en scheepvaart.

Stank

Bij de DCMR kunt u ook terecht voor meldingen over stankoverlast in de horeca, industrie, landbouw en scheepvaart.

Overig

Naast eerder genoemde overlast kunt u bij de DCMR ook terecht voor meldingen over fakkelen, geel stof (stuifmeel), fijnstof (PM10 en PM2.5) en saharazand.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Uw melding (zowel telefonisch als online gedaan) wordt geregistreerd. Als u dat wilt, wordt u achteraf geïnformeerd over wat er met uw melding is gedaan. De DCMR onderzoekt de melding (volgens een prioriteitenlijst) en gaat op zoek naar de veroorzaker om de overlast te laten stoppen. Als de oorzaak van de meldingen is toegewezen aan een bedrijf, dan laten wij de veroorzaker zo snel mogelijk maatregelen treffen.

Bij meer dan 15 klachten is de zogenaamde klachtengolfprocedure van kracht. Dat betekent dat alle betrokken instanties, zoals provincie en politie worden geïnformeerd. De DCMR zal in dit geval een bericht op de website plaatsen.

Meer over het afhandelen van uw melding kunt u ook lezen via de webpagina Afhandeling meldingen.

milieutelefoon

Geluidoverlast, stankoverlast of stofoverlast in het Rijnmondgebied? Meld het (24 uur per dag) bij de meldkamer van de DCMR.