CIN-melding

Via het Centraal Incidenten Nummer (CIN) melden bedrijven voorvallen waarbij mogelijk inzet van hulpdiensten nodig is. Dit heet een CIN-melding.

Politie, Rijkswaterstaat, brandweer, Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond worden met 1 telefoongesprek tegelijkertijd geïnformeerd. Zo kan snel en adequaat worden gereageerd. Op de website van Rijnmondveilig bekijkt u de actuele CIN-meldingen.  

Meldcodes

CIN is bedoeld voor bedrijven die met risicovolle stoffen werken. Deze bedrijven weten via hun vergunning hoe zij een CIN-melding moeten maken. Zij melden volgens afgesproken codes.

Brand

  • B1 = Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie brandweer
  • B2 = Brand/Broei zonder verzoek om assistentie brandweer

Voorval met (mogelijk) gevaar / verzoek om assistentie hulpdienst

Gevaar buiten de inrichting:

  • G1 = Gevaar: Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht
  • G2 = Gevaar: Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater
  • G3 = Gevaar: verspreiding van stoffen over het land

Gevaar binnen de inrichting:

  • G4 = Gevaar: binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer (bijvoorbeeld plotclear-alarm fabrieksunit of  dreigend omvallen schoorsteen)

Voorval zonder gevaar met (mogelijk) grote overlast buiten de inrichting en/of grote milieugevolgen (binnen/buiten)

  • Z1 = Zonder gevaar: Verspreiding van stoffen door de lucht
  • Z2 =Zonder gevaar: Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater
  • Z3 = Zonder gevaar: Verspreiding van stoften op het land
  • Z4 = Zonder gevaar: Overige overlastgevende situatie (bijvoorbeeld stroomstoring)