Producten en diensten

Wilt u gebruik maken van onze kennis op het gebied van bodem, energie, geluid, lucht, veiligheid of omgevingswet? Hieronder vindt u een overzicht van onze producten en diensten.

Wie kan de gemeente benaderen met vragen over bodem?

Gemeenten kunnen met vragen over bodem terecht bij hun onderstaande contactpersoon binnen bureau bodem.Lees meer

Ondergrond en de Omgevingswet

Bij het maken van ruimtelijke plannen vraagt de Omgevingswet straks de ondergrond te betrekken en als één geheel te zien met de bovengrond (3D-ordening). De bedoeling is om de ondergrond duurzaam en...Lees meer

Bodeminformatie

De DCMR heeft uitgebreide bodeminformatie en kan daarmee specifieke vragen over bodemonderzoek en vergunningen beantwoorden.Lees meer

Luchtmetingen

De DCMR meet de luchtkwaliteit op diverse locaties in Zuid-Holland. Metingen geven een nauwkeurig beeld van de verandering van de luchtkwaliteit op een locatie.Lees meer

Agrarische advisering

De DCMR adviseert en oordeelt over de volwaardigheid en de doelmatigheid of noodzakelijkheid van agrarische ontwikkelingen. De beoordeling van de volwaardigheid berust op een weging van aspecten als...Lees meer

Advies bij geluidsoverlast

Overheden en non-profit organisaties kunnen bij de DCMR terecht voor geluidsadvies op maat. Zij kunnen rekenen op de kennis en ervaring van 25 experts.Lees meer

Advies en begeleiding bij geluid van bouwprojecten

De DCMR adviseert gemeenten waar langdurig grote bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, zoals bij de aanleg van een spoorknooppunt of verbreding van rijkswegen.Lees meer

Advies geluid

De DCMR ondersteunt overheden op het onderdeel geluid in hun plannen en projecten.Lees meer