Producten en diensten

Wilt u gebruik maken van onze kennis op het gebied van bodem, energie, geluid, lucht of veiligheid? Hieronder vindt u een overzicht van onze producten en diensten.

Luchtmetingen

De DCMR meet de luchtkwaliteit op diverse locaties in Zuid-Holland. Metingen geven een nauwkeurig beeld van de verandering van de luchtkwaliteit op een locatie.Lees meer

Agrarische advisering

De DCMR adviseert en oordeelt over de volwaardigheid en de doelmatigheid of noodzakelijkheid van agrarische ontwikkelingen. De beoordeling van de volwaardigheid berust op een weging van aspecten als...Lees meer

Advies bij geluidsoverlast

Overheden en non-profit organisaties kunnen bij de DCMR terecht voor geluidsadvies op maat. Zij kunnen rekenen op de kennis en ervaring van 25 experts.Lees meer

Advies en begeleiding bij geluid van bouwprojecten

De DCMR adviseert gemeenten waar langdurig grote bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd, zoals bij de aanleg van een spoorknooppunt of verbreding van rijkswegen.Lees meer

Advies geluid

De DCMR ondersteunt overheden op het onderdeel geluid in hun plannen en projecten.Lees meer

Advies duurzame mobiliteit

De DCMR adviseert over de gevolgen die (bedrijfsgerelateerd) vervoer en nieuwe infrastructuur op het milieu hebben. De focus ligt op meten en monitoren van effecten, in relatie tot gezondheid...Lees meer

Advies ruimtelijke ordening

De DCMR maakt voor plangebieden risico-inventarisaties en groepsrisicoverantwoordingen.Lees meer

Verkenningen en scenario-analyses

De DCMR kan via verkenningen en analyses nagaan wat de gevolgen zijn voor het milieu van nieuwe ontwikkelingen, zoals de aanleg van een weg of nieuw bedrijfsterrein. Ook kan de DCMR bepalen welke...Lees meer