Advies bij windturbines

De DCMR adviseert over windturbines en toetst de bouwaanvraag.

Windturbines

Windturbines vallen niet onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (Bevi), maar worden wel op een vergelijkbare manier getoetst omdat ook windmolens risico’s voor de omgeving met zich mee kunnen brengen.

Bij de DCMR kunt u terecht voor:

  • advies over de gevolgen van het plaatsen van windturbines en over het huidige beleid;
  • toetsing van de aanvraag voor de bouw van een windturbine.

Opdrachtgevers

Alle overheden

Contact en informatie

Bureau Geluid en Veiligheid
Telefoon: 010 246 80 00