Ondersteuning bij inspecties externe veiligheid

De DCMR adviseert over risico's externe veiligheid en kan hulp bieden bij inspecties.

Inrichtingen met gevaarlijke stoffen brengen risico’s met zich mee. De DCMR kan adviseren over deze risico’s en ondersteunen bij inspecties zoals:

  • opleveringsinspecties en periodieke inspecties;
  • BRZO-inspecties;
  • thema-inspecties, zoals PGS-29 inspecties en on-site inspectie aannames QRA.

Opdrachtgevers

Alle overheden

Contact en informatie

Bureau Geluid en Veiligheid
Telefoon: 010 246 80 00