Opleiding en training externe veiligheid

De DCMR verzorgt opleidingen en trainingen externe veiligheid op maat.

Inhoud trainingen

Uit eigen ervaring met advies, vergunningverlening en toezicht kan de DCMR theorie met praktijk samenbrengen. De DCMR biedt overheden op maat gemaakte trainingen of opleidingen externe veiligheid. Daarbij komen onder andere aan bod:

  • uitleg basisbegrippen externe veiligheid;
  • inzicht in (de complexiteit van) risicoberekeningen;
  • externe veiligheid en ruimtelijke ordening.

Doelgroep trainingen

  • vergunningverleners;
  • handhavers;
  • professionals in ruimtelijke ordening;
  • bestuurders.

Opdrachtgevers

Alle overheden

Contact en informatie

Bureau Geluid en Veiligheid
Telefoon: 010 246 80 00