Risicoanalyses voor inrichtingen en transport

De DCMR kan risicoberekeningen voor bedrijven en vervoersstromen uitvoeren en begeleiden.

Inzicht in risico’s is een voorwaarde om externe veiligheidstaken uit te kunnen voeren. De DCMR kan voor de volgende bronnen de risicoberekening (QRA) uitvoeren of begeleiden:

  • inrichtingen met gevaarlijke stoffen, zoals BRZO-bedrijven, LPG-tankstations, op- en overslagbedrijven, ammoniakkoelinstallaties en spoorwegemplacementen (SAFETI.NL);
  • transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor (RBM II);
  • buisleidingen (CAROLA);
  • vliegverkeer van en naar regionale luchthavens en helihavens (GEVERS).

Opdrachtgevers

Alle overheden, het Havenbedrijf Rotterdam.

 

Contact en informatie

Bureau Geluid en Veiligheid
Telefoon: 010 246 80 00