Projecten

Scholen moeten energiemaatregelen treffen

De schoolbesturen van het primair onderwijs moeten vóór 2018 met een plan van aanpak komen waarbij zij voor hun locaties aangeven wanneer de erkende maatregelen getroffen worden. Op de meeste scholen...Lees meer

Opzetten milieudienst in Sohar

De haven van Sohar kent een belangrijke uitbreiding. Het Rotterdamse Havenbedrijf (deels eigenaar) wil dat de bedrijven in deze haven voldoen aan vergelijkbare milieueisen als in de Rotterdamse...Lees meer

E-Nose Programma Rijnmond

E-Nose Programma Rijnmond

Het E-Nose programma Rijnmond beschrijft de toepassingsgebieden waarvoor E-noses kunnen worden ingezet. E-noses (elektronische neuzen) zijn compacte instrumenten, waarmee zowel op een vaste plek als...Lees meer

Maatregelen industrie energie efficiency

CE Delft heeft in opdracht van de DCMR Milieudienst een top-10 “no-regret” energiebesparende maatregelen voor de industrie opgesteld. Deze 10 maatregelen betreffen slechts een deel van de totale...Lees meer

NSL Monitoring

De DCMR ondersteunt de Gemeente Rotterdam, de Stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit NSL- monitoringstraject.Lees meer

Emissies Noordzeeschepen

In dit project, Clean North Sea Shipping, worden maatregelen ontwikkeld voor schepen, havens en de omgeving van havens om uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuilende stoffen te verminderen...Lees meer