Publicaties

Presentaties energiebesparing scholen

08 juni 2017

Op 30 mei 2017 vond de bijeenkomst "Energiebesparing bij scholen" plaats bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. De volgende presentaties zijn samengevoegd in één document: Besparingsmaatregelen en aanpak...Lees meer

Voorbeeld plan van aanpak energiebesparing

08 juni 2017

Voorbeeld van een plan van aanpak om te toetsen of voldaan wordt aan Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit voor scholen. Betreft een Excel sheet met een stappenplan en aandachtspunten.Lees meer

Lucht in cijfers jaaroverzicht 2016

29 mei 2017

Het jaarrapport Lucht in cijfers 2016 geeft een overzicht van de luchtkwaliteitsmetingen in het Rijnmondgebied in 2016. Het rapport is samengesteld door de DCMR Milieudienst Rijnmond in opdracht van...Lees meer

Infographic Resultaten luchtmeetnet 2016

29 mei 2017

De resultaten van het luchtmeetnet van de DCMR Milieudienst Rijnmond zijn op één pagina samengevat in een zogenaamde infographic. Het jaarrapport Lucht in cijfers 2016 geeft een overzicht van de...Lees meer

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

25 april 2017

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. Het register wordt in de loop van 2017 aangevuld met...Lees meer

Samenvatting dynamisch programma Omgevingswet

18 april 2017

De grootste wetgevingsoperatie sinds de Grondwet komt dichterbij: in 2019 treedt de Omgevingswet in werking. We bereiden ons met de provincie, gemeenten, bedrijven en andere partners voor op de...Lees meer

Overzicht emissies emjv-bedrijven Zuid-Holland (excl.Rijnmond) 2002-2015

07 maart 2017

Deze rapportage beschrijft de emissies van een aantal luchtverontreinigende stoffen in Zuid-Holland (excl. Rijnmond) over de periode 2002-2015Lees meer

Nota bodembeheer gemeente Goeree-Overflakkee 2015

01 maart 2017

Regels voor het toepassen van grond en bagger op de landbodem in de gemeente Goeree-Overflakkee en de lokale uitwerking van de landelijke regelgeving uit het Besluit bodemkwaliteit.Lees meer