Publicaties

Spreadsheet Ureumboekhouding

13 december 2017

Excel spreadsheet behorende bij handleiding Ureum BoekhoudingLees meer

Handleiding Ureumboekhouding voor WKK's

13 december 2017

Gezamenlijk met de branche voor de glastuinbouw (LTO Glaskracht) zijn afspraken gemaakt over hoe een Ureumboekhouding bij te houden voor gasmotoren (WKK's). Er is een handleiding, spreadsheet en...Lees meer

Checklist Ureumboekhouding

13 december 2017

Wordbestand met checklist voor Ureumboekhouding.Lees meer

Richtlijnen voor onderzoek naar asbest in de bodem

14 november 2017

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 16 januari 2017 aangekondigd dat strenger wordt gecontroleerd op het bemonsteren en analyseren van puinhoudende grond op asbest...Lees meer

Interview Kay Luijten van gemeente Maassluis

14 november 2017

Beleidsmedewerker Kay Luijten van gemeente Maassluis praat ons bij over de acties van zijn gemeente in het kader van de Omgevingswet en bodem. Zijn advies: “Wees goed voorbereid, er komt een hoop op...Lees meer

Rubbergranulaat op sportvelden

14 november 2017

Op woensdag 11 oktober is een uitzending van Zembla geweest over het gebruik van rubbergranulaat op sportvelden. De uitzending plaatst vraagtekens bij de impact van rubbergranulaat op bodem en...Lees meer

Meetresultaten Dylos fijn stof monitor

15 september 2017

De DCMR heeft vijf draagbare Dylos DC1700 sensoren aangeschaft, bedoeld om PM2.5 in de binnenlucht te kunnen meten. De sensor wordt in de praktijk door gebruikers ook voor metingen in de buitenlucht...Lees meer

Inventarisatie en vergelijking jaaremissies

04 september 2017

Deze rapportage beschrijft de totale emissies naar de lucht van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied over de afgelopen jaren en wordt jaarlijks geactualiseerd. De rapportage geeft ook een analyse...Lees meer