Publicaties

Wijziging Nota bodeheer Maassluis Vlaardingen 2016 - 202

02 februari 2017

Aanpassing Toepassingskaart (0-1 m-mv en 1-2 m-mv): In verband met de verandering van het deelgebied Vergulde Hand West in bedrijfsterrein is het deelgebied op de toepassingskaart ingedeeld in de...Lees meer

Nota bodembeheer Maassluis Vlaardingen 2016 - 2026

02 februari 2017

Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen van grond en baggerspecie Gemeenten Maassluis en VlaardingenLees meer

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

18 januari 2017

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. Het register wordt in de loop van 2017 aangevuld met...Lees meer

Inventarisatie en vergelijking jaaremissies 2007-2015

14 december 2016

Deze rapportage beschrijft de totale emissies naar de lucht van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied over de periode 2007-2015. De rapportage geeft ook een analyse van de emissie per branche...Lees meer

Jaarrekening 2015

02 augustus 2016

Jaarrekening 2015 van de DCMR Milieudienst Rijnmond.Lees meer

Resultaten 2015 van vergunningverlening, toezicht en handhaving

02 augustus 2016

Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van de DCMR in 2015 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven.Lees meer

OR jaarverslag 2015

05 juli 2016

Jaarverslag van de ondernemingsraad van de DCMR Milieudienst RijnmondLees meer

Lucht in cijfers 2015 jaaroverzicht

04 juli 2016

Het jaarrapport Lucht in cijfers 2015 geeft een overzicht van de luchtkwaliteitsmetingen in het Rijnmondgebied in 2015. Het rapport is samengesteld door de DCMR Milieudienst Rijnmond in opdracht van...Lees meer