Publicaties

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie

25 april 2017

Het Register Monitoring & Omgevingsinformatie bevat de milieu-indicatoren die de DCMR in het kader van het project MOI in 2016 heeft verzameld. Het register wordt in de loop van 2017 aangevuld met...Lees meer

Overzicht emissies emjv-bedrijven Zuid-Holland (excl.Rijnmond) 2002-2015

07 maart 2017

Deze rapportage beschrijft de emissies van een aantal luchtverontreinigende stoffen in Zuid-Holland (excl. Rijnmond) over de periode 2002-2015Lees meer

Nota bodembeheer gemeente Goeree-Overflakkee 2015

01 maart 2017

Regels voor het toepassen van grond en bagger op de landbodem in de gemeente Goeree-Overflakkee en de lokale uitwerking van de landelijke regelgeving uit het Besluit bodemkwaliteit.Lees meer

Wijziging Nota bodeheer Maassluis Vlaardingen 2016 - 202

02 februari 2017

Aanpassing Toepassingskaart (0-1 m-mv en 1-2 m-mv): In verband met de verandering van het deelgebied Vergulde Hand West in bedrijfsterrein is het deelgebied op de toepassingskaart ingedeeld in de...Lees meer

Nota bodembeheer Maassluis Vlaardingen 2016 - 2026

02 februari 2017

Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen van grond en baggerspecie Gemeenten Maassluis en VlaardingenLees meer

Inventarisatie en vergelijking jaaremissies 2007-2015

14 december 2016

Deze rapportage beschrijft de totale emissies naar de lucht van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied over de periode 2007-2015. De rapportage geeft ook een analyse van de emissie per branche...Lees meer

Jaarrekening 2015

02 augustus 2016

Jaarrekening 2015 van de DCMR Milieudienst Rijnmond.Lees meer

Resultaten 2015 van vergunningverlening, toezicht en handhaving

02 augustus 2016

Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van de DCMR in 2015 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven.Lees meer