Publicaties

Meetresultaten Dylos fijn stof monitor

15 september 2017

De DCMR heeft vijf draagbare Dylos DC1700 sensoren aangeschaft, bedoeld om PM2.5 in de binnenlucht te kunnen meten. De sensor wordt in de praktijk door gebruikers ook voor metingen in de buitenlucht...Lees meer

Inventarisatie en vergelijking jaaremissies

04 september 2017

Deze rapportage beschrijft de totale emissies naar de lucht van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied over de afgelopen jaren en wordt jaarlijks geactualiseerd. De rapportage geeft ook een analyse...Lees meer

Samenwerking met Goeree-Overflakkee

11 juli 2017

De gemeente Goeree-Overflakkee en de DCMR Milieudienst Rijnmond zetten zich samen met inwoners en bedrijven in voor de veiligheid en leefbaarheid op het eiland. Wethouder Milieu Daan Markwat geeft aan...Lees meer

Jaarverslag en jaarrekening 2016

11 juli 2017

Het Algemeen Bestuur van de DCMR heeft op 5 juli 2017 het Jaarverslag en de Jaarrekening over 2016 vastgesteld. De goedkeurende accountsverklaring maakt onderdeel uit van het jaarverslag.Lees meer

Richtlijn Kleinschalig Grondverzet (RKG)

04 juli 2017

Richtlijn voor de uitvoering van kleinschalig grondverzet in bodemverontreinigingen zonder het doorlopen van een procedure Wet bodembescherming. De richtlijn geldt voor het werkgebied van de DCMR met...Lees meer

Factsheet bestuurlijke afwegingsruimte binnen de omgevingswet

03 juli 2017

Onder de Omgevingswet ontstaat voor overheden meer ruimte om eigen afwegingen te maken over activiteiten in de leefomgeving. De kwaliteit die zij aanvaardbaar vinden, vertalen zij door naar soepele of...Lees meer

Factsheet veranderingen bij bedrijfsmatige activiteiten omgevingswet

30 juni 2017

Voor bedrijfsmatige activiteiten gaat er veel veranderen in de Omgevingswet. Dat raakt zowel gemeenten als bedrijven. Deze factsheet zet de veranderingen op een rij.Lees meer

Jaarverslag ondernemingsraad 2016

28 juni 2017

Wat deed de OR van de DCMR in 2016 en wat is er bereikt? Lees het in het Jaarverslag van de ondernemingsraad over 2016. Inclusief interviews met collega's over hun drijfveren.Lees meer