Veiligheid

Externe veiligheid

De DCMR Milieudienst Rijnmond geeft overheden advies en training over externe veiligheid, maakt risico-analyses en stelt veiligheidsvisies op. Ook overheden buiten het werkgebied van de DCMR kunnen voor advies bij externe veiligheid terecht bij de DCMR.

Laatste nieuws

DCMR controleert opstart fabrieken Shell Pernis
11.08.2017 14:21

Na kortsluiting in een stroomstation op het terrein van Shell Pernis kwam de raffinaderij...

Shell houdt informatieavond Shell houdt informatieavond
04.08.2017 16:32

Shell bood vandaag in het Algemeen Dagblad zijn excuses aan voor de incidenten die eerder...

Nieuwsoverzicht>

Landelijk Steunpunt externe veiligheid

tankwagen gevaarlijke stoffen

Het Landelijk Steunpunt externe veiligheid (LSEV) ondersteunt gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, milieudiensten en provincies met kennis en kunde op het gebied van externe veiligheid.

logo liogs

Het LIOGS, Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen, is het landelijk operationeel adviescentrum voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Het LIOGS is ondergebracht bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

BRZO+

BRZOplus

Het programma ‘BRZO+' is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. BRZO+ volgt het programma LAT Risicobeheersing Bedrijven op. 2014 is een overgangsjaar.

Twitter icon
MilieuRijnmond @ 23.08.2017 - 10:07 : Stank door geitenmest in Brielle. Meer info: https://t.co/agzHGcPYw1