DCMR Milieudienst Rijnmond, voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving

fietsers langs het water met op de achtergrond zware industrie

Thema's

Bij het werken aan een schone, gezonde en veilige omgeving houdt DCMR Milieudienst Rijnmond zich bezig met onderstaande thema's. Op deze pagina's vindt u meer achtergrondinformatie over deze onderwerpen.

Meldkamer DCMR

Over DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond werkt aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in het meest bedrijvige en dichtbevolkte gebied van Nederland.

Vanuit onze expertise verlenen we vergunningen, controleren we bedrijven, bewaken we de milieukwaliteit en geven we advies. Dit doet DCMR in opdracht van dertien gemeenten en de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Ruim 600 professionals van DCMR zetten zich iedere dag en vanuit grote betrokkenheid in voor de 1,2 miljoen inwoners en 26.000 bedrijven in het werkgebied. Lees meer over taken van DCMR.