Melding
Afgerond

Benzeenverhoging bij Geulhaven

DCMR meetnet meet tussen 11.20u en 12.20u een benzeenverhoging van 140 microgram/m3 bij meetpunt Geulhaven.

De meldkamer onderzoekt de oorzaak van de verhoogde concentratie. Het vermoeden bestaat dat de verhoging afkomstig is van een schip. Het meetpunt meet inmiddels geen verhoging meer. Dit kan echter ook komen doordat de wind gedraaid is.

Update 21 juni 2021 - 13:00u

DCMR heeft uitgesloten dat het afkomstig kan zijn geweest van een bedrijf. Om dit te kunnen vaststellen is bij het zien van de verhoging direct onderzoek in het gebied gedaan. Ook is onze meldkamer direct alle meldingen van bedrijven, van bijvoorbeeld onderhoud of ongewone voorvallen, nagegaan en is het we-nosenetwerk geraadpleegd.

De benzeenverhoging is doorgegeven aan Havenbedrijf Rotterdam. Zij hebben een onderzoek ingesteld naar schepen die mogelijk de bron zijn geweest.

Op www.luchtmeetnet.nl is realtime te volgen wat het luchtmeetpunt in de Geulhaven meet. Ook de andere luchtmeetpunten van DCMR in het Rijnmondgebied zijn daar te volgen.