Luchtfoto Kanaalzone Sluiskil, Zeeland
Nieuws

Onderzoek verbetering omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil - Terneuzen

RUD Zeeland, GGD Zeeland, Rijkswaterstaat, North Sea Port, gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland en DCMR doen onderzoek naar de beleving van de omgevingskwaliteit in de Kanaalzone Sluiskil – Terneuzen, Zeeland.

Naast de uitgestrekte polders heeft de Kanaalzone veel industriële activiteit en een drukbevaren kanaal. De betrokken organisaties begrijpen dat het daardoor niet altijd zorgeloos wonen is. Dat blijkt ook uit de meldingen van inwoners. In 2019 was er een stijging in het aantal klachten.

Daarom wordt de komende periode onderzocht hoe inwoners de omgevingskwaliteit beleven. Ook wordt in beeld gebracht welke factoren hierbij een rol spelen. De betrokken organisaties willen samen met omwonenden en met de bedrijven zoeken naar eventuele oplossingen om overlast waar mogelijk en nodig te beperken.

Het gaat om het vinden van de balans tussen wonen en werken in de omgeving, want deze gedeelde functie hoort bij het gebied.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van RUD Zeeland.