Luchtfoto van Heijplaat, Rotterdam
Nieuws

Start vliegenonderzoeken in Rotterdam

Op Heijplaat hebben inwoners overlast van vliegen. Begin april zijn daarom twee vliegenonderzoeken gestart in Rotterdam. Voor het ene onderzoek worden, net als voorgaande jaren, vliegenvallen geplaatst op Heijplaat. Voor het andere nieuwe onderzoek gebeurt dat in andere wijken van Rotterdam.

Beide onderzoeken zijn opgezet om te kunnen bepalen wat de populatie vliegen is en of genomen maatregelen helpen. De onderzoeken lopen tot oktober 2021. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen voert de onderzoeken uit in opdracht van provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en DCMR. Om ook dit jaar vast te stellen van welke vliegensoort inwoners van Heijplaat overlast hebben, zijn ook de inwoners op Heijplaat gevraagd vliegenmonsters te verzamelen.

Gezamenlijk plan van aanpak

Naast de vliegenonderzoeken wordt er ook op andere fronten gewerkt aan het beperken van geur- en vliegenoverlast op Heijplaat. Dat staat allemaal in een gezamenlijk plan van aanpak. Regie en coördinatie ligt bij DCMR. Binnenkort vindt u in het dossier Heijplaat een samenvatting van dit plan van aanpak.

Nieuwsbrief

In bijgaande nieuwsbrief vindt u alle informatie. De nieuwsbrief wordt in een deel van Heijplaat huis-aan huis verspreid. Ook is de nieuwsbrief gepubliceerd op heijplaatonline.com en op de facebookpagina van Wijplaat, de belangenorganisatie van Heijplaat.

Actueel

Geen gerelateerde pagina's gevonden.