Verwachte overlast

Opstijgen en landen helikopter - 12 keer in 2021

12 dagen, 2x per dag in 2021
Tijdens het opstijgen en landen van de helikopter kan geluidsoverlast ontstaan.

Type overlast

Geluid, Luchtvaart

De draaiende rotor van de helikopter kan voor geluidsoverlast zorgen.

Oorzaak

Toestemming is gegeven voor het opstijgen en landen van een helikopter, op een locatie buiten de luchthaven. De ontheffing kan alleen worden gebruikt tijdens daglicht, maar niet voor 07:00 uur.

Gebeurtenis

Opstijgen en landen van een helicopter, 12 dagen per jaar, maximaal 2x opstijgen en landen per dag.

Gevolg

Geluidsoverlast door draaiende rotorbladen.

Bronlocatie

Bronlocatie wordt voor vertrek aangegeven aan de betreffende gemeente.

Effectgebied

Het gebied en de omvang van de geluidsoverlast is afhankelijk van de windrichting.

Documentatie