DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Africa Cars Export

Overschieseweg 243044EE Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

4-1-2021
Datum sanctie:4 januari 2021
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:1. Het zonder omgevingsvergunning inzamelen van consumentengoederen waarvan de houder zich heeft ontdaan. 2. Het op verkeerde wijze opslaan van accu’s. 3. Zonder bodembeschermende voorzieningen opslaan van jerrycans met gevaarlijke stoffen en motorblokken. 4. Het niet melden en opruimen van morsingen.
Status:Bezwaartermijn