DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Air Liquide Nederland B.V.

Merseyweg 103197KG Botlek Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

23-10-2019
Datum sanctie:23 oktober 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer over het meten van luchtemissies
Status:Bezwaartermijn