DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Nouryon Polymer Chemicals B.V. (Europoort)

Merwedeweg 213198LH Europoort Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

5-7-2018
Datum sanctie:5 juli 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:uit een incident waarbij chloor is vrijgekomen is gebleken dat niet alle maatregelen zijn genomen om de kans op een zwaar ongeval te voorkomen
Status:Bezwaartermijn