DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. (Europoort)

Merwedeweg 213198LH Europoort Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

4-7-2018
Datum sanctie:4 juli 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:uit een incident waarbij chloor is vrijgekomen is gebleken dat niet alle maatregelen zijn genomen om de kans op een zwaar ongeval te voorkomen
Status:Bezwaartermijn
29-5-2018
Datum sanctie:29 mei 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:tijdens werkzaamheden is de daarvoor geldende eigen procedure niet goed gevolgd waardoor zich een incident heeft voorgedaan
Status:Bezwaartermijn