DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Alco Energy Rotterdam B.V.

Merwedeweg 103198LH Europoort Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

5-12-2019
Datum sanctie:5 december 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer over het meten van luchtemissies
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Geanonimiseerd 866112.pdf