DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Arkema Rotterdam B.V.

Tankhoofd 103196KE Vondelingenplaat Rt

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Milieumeldingen

Stankoverlast in Schiedam en Rotterdam

Meerdere wijken

In korte tijd ontvangen we 10 meldingen over stankoverlast in Schiedam en Rotterdam. De bron is bekend.

Geurklachten over Gaslucht

Meerdere wijken

De DCMR ontvangt rond 19.15uur 17 klachten uit Schiedam en Rotterdam-Noord over een gaslucht. De bron ligt bij het bedrijf Arkema op de Vondelingenplaat.

Bestuurlijke sancties

2-12-2020
Datum sanctie:2 december 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer over het doen van emissiemetingen
Status:Bezwaartermijn