DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

AVR-Afvalverwerking B.V.

Prof. Gerbrandyweg 103197KK Botlek Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

19-4-2020
Datum sanctie:19 april 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van onder meer een vergunningvoorschrift in verband met gebreken bij de flensverbindingen van de ammoniakopslag
Status:Bezwaartermijn
7-2-2019
Datum sanctie:7 februari 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van enkele bepalingen m.b.t. brandveiligheid van het Bouwbesluit 2012
Status:Handhavingsbeschikking
Download:802812.pdf