DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

AVR-Afvalverwerking B.V.

Prof. Gerbrandyweg 103197KK Botlek Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

8-2-2019
Datum sanctie:8 februari 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van enkele bepalingen m.b.t. brandveiligheid van het Bouwbesluit 2012
Status:Handhavingsbeschikking
Download:802812.pdf
4-10-2018
Datum sanctie:4 oktober 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:in strijd met een ingediende melding wordt gebaald afval (waaronder huishoudelijk afval) opgeslagen in het zogenoemde UK-houtvlak nabij de Bio Energie Centrale
Status:Handhavingsbeschikking
Download:AVRLOD_Geredigeerd.pdf
26-6-2017
Datum sanctie:26 juni 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Het vergunningvoorschrift dat verpakking van verpakt afval in goede staat moet verkeren, is overtreden. Als de verpakking  is beschadigd en afval zichtbaar is, dient het afval te worden afgevoerd of dient de beschadiging te worden gerepareerd.
Status:Bezwaartermijn