DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

B.V. Stuwadoors-Maatschappij Kruwal

Markweg 1313198NB Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

27-8-2020
Datum sanctie:27 augustus 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Overtredingen van vergunningvoorschriften die zien op het niet afdoende besproeien van opslag met een korstvormend middel en het onvoldoende treffen van maatregelen ter beperking van stofverspreiding bij mechanisch transport.
Status:Bezwaartermijn