DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Bek & Verburg B.V.

Montrealweg 140  Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

15-10-2020
Datum sanctie:15 oktober 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Overtreding van de bepaling van de Wet milieubeheer over het jaarlijks indienen van een PRTR-verslag
Status:Vastgesteld
Download:LOD Bek & Verburg.pdf