DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Cerexagri B.V. / Arkema Rotterdam B.V.

Tankhoofd 103196KE Vondelingenplaat Rt

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

21-4-2016
Datum sanctie:21 april 2016
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Een opslagloods voor gevaarlijkse stoffen voldoet niet helemaal aan het volgens de vergunning vereiste beschermingsniveau
Status:Bezwaartermijn