DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 223313LA Dordrecht

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Nieuwsberichten

Verdere verlaging toegestane lozing Chemours

Dordrecht

De omgevingsvergunning van Chemours wordt verder aangescherpt. Vandaag, 25 juli 2018, publiceert de DCMR, namens de provincie Zuid-Holland een ontwerp beschikking.

Provincie neemt maatregelen tegen lozingen Chemours

Dordrecht

De provincie Zuid-Holland heeft recent bij een lozing van afvalwater door Chemours, PFOA aangetroffen. Het gaat om een indirecte lozing naar de rioolwaterzuivering van met PFOA verontreinigd afvalwater.

Bestuurlijke sancties

16-4-2018
Datum sanctie:16 april 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:het zonder vergunning lozen van afvalwater met PFOA
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Handhavingsbeschikking Chemours Netherlands B.V., 16 april 2018.pdf