DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Emerald Kalama Chemical B.V.

Montrealweg 153197KH Botlek Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Milieumeldingen

Stankoverlast in Vlaardingen

Sinds 11.15 uur meldden inwoners uit Vlaardingen stankoverlast bij onze Meldkamer.

Bestuurlijke sancties

17-1-2019
Datum sanctie:17 januari 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:enkele vergunningvoorschriften over onderhoud en inspectie van onderdelen van de inrichting werden overtreden
Status:Handhavingsbeschikking
Download:794340_Geredigeerd.pdf
6-11-2018
Datum sanctie:6 november 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:enkele artikelen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer over het meten van bepaalde luchtemissies werden overtreden
Status:Handhavingsbeschikking
Download:779630_Geredigeerd.pdf