DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.

Botlekweg 1213197KA Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

13-9-2019
Datum sanctie:13 september 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een vergunningvoorschrift dat bepaalt dat doorvoeringen door een putdijk vloeistofkerend moeten zijn
Status:Bezwaartermijn
23-7-2019
Datum sanctie:23 juli 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een vergunningvoorschrift over het beperken van de geuremissie afkomstig van de inrichting en overtreding van een voorschrift over een zodanig gebruik van de fakkel dat een rook- en reukloze verbranding wordt verkregen
Status:Handhavingsbeschikking
Download:EssoLOD 24 juli2019.pdf
26-3-2019
Datum sanctie:26 maart 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van een vergunningvoorschrift over het gebruik van een dampverwerkingsinstallatie bij daklandingen
Status:Handhavingsbeschikking
Download:803483.pdf
14-8-2018
Datum sanctie:14 augustus 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van een vergunningvoorschrift over het middels een afsluiter gecontroleerd afvoeren van water uit een tankput
Status:Handhavingsbeschikking
Download:759992.pdf
2-1-2018
Datum sanctie:2 januari 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Uit onderzoek naar aanleiding van de brand in een fornuis bij Esso op 21 augustus 2017 is gebleken dat Esso zich niet aan alle door Esso zelf beschreven procedures heeft gehouden.
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Handhavingsbeschikking Esso Nederland B.V. 3 januari 2018.pdf