DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Esso Raffinaderij (Nederland) B.V.

Botlekweg 1213197KA Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Milieumeldingen

Update Brand bij Esso

Meerdere wijken

Er is onderzoek gedaan naar de roetdeeltjes die zijn vrijgekomen na de brand bij Esso op maandag 21 augustus 2017.

Nieuwsberichten

Gaslekkage bij Esso

Provincie Zuid-Holland

Bij de raffinaderij van Esso in de Botlek, Rotterdam, is een gaslekkage. Hulpdiensten zijn ter plaatse. De DCMR meldkamer ontvangt hierover geen klachten.

Bestuurlijke sancties

3-1-2018
Datum sanctie:3 januari 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Uit onderzoek naar aanleiding van de brand in een fornuis bij Esso op 21 augustus 2017 is gebleken dat Esso zich niet aan alle door Esso zelf beschreven procedures heeft gehouden.
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Handhavingsbeschikking Esso Nederland B.V. 3 januari 2018.pdf
21-3-2017
Datum sanctie:21 maart 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:- Er zijn onvoldoende maatregelen genomen om zo veel mogelijk te voorkomen dat SO2-emissies plaatsvinden van een opslagtank voor vloeibare zwavel. - Een emissie van SO2 is niet op de juiste wijze gemeld.
Status:Handhavingsbeschikking
Download:handhavingsbeschikking-esso-raffinaderij-nederland-b.v.-21-maart-2017.pdf
10-2-2016
Datum sanctie:10 februari 2016
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:In de ruimtes van het gebouw die zijn aangeduid als "kantoorfunctie" zijn geen brandmelders aanwezig en ontbreekt een ontruimingsinstallatie
Status:Handhavingsbeschikking
Download:handhavingsbeschikking-esso-nederland-b.v.-raffinaderij-rotterdam-10-februari-2016.pdf