DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) B.V.

Missouriweg 253199LB MAASVLAKTE ROTTERDAM

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

19-1-2021
Datum sanctie:19 januari 2021
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Overtredingen van vergunningvoorschriften die zien op het niet afdoende voorkomen van stofverspreiding bij het laden en lossen van schepen.
Status:Bezwaartermijn