DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Farm Frites B.V.

Molendijk 1083227CD Oudenhoorn

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

24-10-2019
Datum sanctie:24 oktober 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van een bepaling van de Wet bodembescherming over het doen van een melding over het verrichten van handelingen in verontreinigde bodem. Aan de aannemer die het werk uitvoerde, is eveneens een last onder dwangsom opgelegd.
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Geanonimiseerd_865705.pdf