DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Gunvor Petroleum Rotterdam B.V.

Moezelweg 2553198LS Europoort Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

2-10-2018
Datum sanctie:2 oktober 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:het vergunningvoorschrift over het voorkomen dan wel tot een minimum beperken van geurhinder in de woonomgeving werd overtreden
Status:Bezwaartermijn
28-8-2018
Datum sanctie:28 augustus 2018
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:gegevens over een voorval binnen de inrichting zijn niet zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag gemeld, dit is een overtreding van artikel 17.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer
Status:Bezwaartermijn