DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Houweling Holding B.V.

Klappolder 1042665LP Bleiswijk

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

28-3-2019
Datum sanctie:28 maart 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Aan het vergunningvoorschrift over de maximaal beschikbare bluswatercapaciteit is niet voldaan.
Status:Bezwaartermijn