DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Indorama Ventures Europe B.V.

Markweg 2013198NB Europoort Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

2-8-2019
Datum sanctie:2 augustus 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van bepalingen van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 over procedurele aspecten van het onderkennen van noodsituaties en over de aanvulling van het bedrijfsnoodplan.
Status:Bezwaartermijn