DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Kees in 't Veen Beheer B.V.

Moezelweg 151-1713198LS Europoort Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

21-8-2019
Datum sanctie:21 augustus 2019
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Overtreding van vergunningvoorschrift waarin een lozingsnorm voor EOX is opgenomen
Status:Bezwaartermijn