DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten

Koole Tankstorage Minerals BV

Petroleumweg 563196KD Vondelingenplaat RT

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Milieumeldingen

Stankoverlast in Vlaardingen

Vlaardingen

Vanaf 8.30 uur maandagochtend 5 maart meldden inwoners van Vlaardingen stankoverlast bij de meldkamer van de DCMR.

Olielucht in Vlaardingen

De DCMR ontvangt vanavond 16 stankklachten uit Vlaardingen over olielucht.. Een inspecteur onderzoekt de bron.

Stankoverlast door Koole Tankstorage Minerals B.V.

Sinds zaterdagochtend zijn er 16 klachten binnengekomen van inwoners uit Vlaardingen over stank. Het bedrijf Koole Tankstorage Minerals B.V. veroorzaakt de klachten.

Bestuurlijke sancties

13-7-2017
Datum sanctie:13 juli 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Het zonder vergunning bouwen van opslagtanks (inmiddels heeft Koole de vereiste vergunning aangevraagd. Deze aanvraag is in behandeling. De tanks zijn niet in gebruik)
Status:Bezwaartermijn
10-3-2016
Datum sanctie:10 maart 2016
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Geur van de inrichting was waarneembaar buiten de inrichting
Status:Handhavingsbeschikking
Download:last_onder_dwangsom_i_v_m__geuroverlast_koole.pdf
31-3-2015
Datum sanctie:31 maart 2015
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:1. Niet alle losverklaringen worden volledig ingevuld 2. De binnenvaartschepen worden na het lossen niet gewassen, terwijl dit in bepaalde gevallen wel verplicht is
Status:Handhavingsbeschikking
Download:handhavingsbesluit-koole-tankstorage-minerals-31-maart-2015.pdf