DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Koole Tankstorage Minerals BV

Petroleumweg 563196KD Vondelingenplaat RT

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

13-7-2017
Datum sanctie:13 juli 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Het zonder vergunning bouwen van opslagtanks (inmiddels heeft Koole de vereiste vergunning aangevraagd. Deze aanvraag is in behandeling. De tanks zijn niet in gebruik)
Status:Bezwaartermijn