DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

LBC Rotterdam B.V.

Oude Maasweg 43197KJ Botlek Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

19-7-2017
Datum sanctie:19 juli 2017
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:Tekortkomingen bij het onderhoud van leidingdelen en van de dampverwerkingsinstallatie en het niet op tijd uitvoeren van (vervolg) trainingen waardoor het Besluit risico's zware ongevallen 2015 wordt overtreden
Status:Bezwaartermijn