DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

McSanne B.V.

Oude Binnenweg 99 Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

1-12-2020
Datum sanctie:1 december 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Overtreding van artikel 2.17, eerste lid, van het Activiteitenbesluit
Status:Bezwaartermijn