DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Merwetank B.V.

Avelingen-Oost 144202MN Gorinchem

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

9-3-2020
Datum sanctie:9 maart 2020
Bevoegd gezag:provincie Zuid-Holland
Overtreding:overtreding van een vergunningvoorschrift over de maximaal binnen de inrichting toegestane hoeveelheid gevaarlijke stoffen
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Geanonimiseerd.pdf