DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Oiltanking Terneuzen B.V.

Elementenweg 14542SM Hoek

Veiligheidsregio Zeeland

Bestuurlijke sancties

15-10-2020
Datum sanctie:15 oktober 2020
Bevoegd gezag:provincie Zeeland
Overtreding:overtreding van een bepaling van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 in relatie tot het veiligheidsbeheerssysteem
Status:Vastgesteld