DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

Prorail emplacement Europoort

Moezelweg 100 Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

26-11-2020
Datum sanctie:26 november 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Niet tijdig uitvoeren van onderhoud, testen en inspecties bij de brandbeveiligingsstemen waardoor de integriteit van de brandbeveiligingsvoorziening niet kan worden gegarandeerd
Status:Bezwaartermijn
15-10-2020
Datum sanctie:15 oktober 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Het niet naleven van voorschrift 1.1.3 van de revisievergunning door de begroeiing tussen en langs de spoorrails niet kort te houden
Status:Bezwaartermijn