DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

ProRail B.V. emplacement Pernis

Vondelingenweg 2033196KK Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

11-12-2020
Datum sanctie:11 december 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Niet tijdig uitvoeren van onderhoud, testen en inspecties bij de brandveiligheidssystemen waardoor de integriteit van de brandbeveiligingsvoorzieningen niet kan worden gegarandeerd.
Status:Handhavingsbeschikking
Download:Geanonimiseerd_9748262.pdf