DCMR Milieudienst RijnmondMenuNaar de tekstMenu sluiten
Milieumelding? Bel 0888 333 555

ProRail emplacement Waalhaven Zuid

Albert Plesmanweg 120 Rotterdam

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bestuurlijke sancties

15-10-2020
Datum sanctie:15 oktober 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Niet naleven van bepalingen met betrekking tot het doelmatig beheer van afvalwater
Status:Bezwaartermijn
15-10-2020
Datum sanctie:15 oktober 2020
Bevoegd gezag:gemeente Rotterdam
Overtreding:Niet naleven van de omgevingsvergunning, doordat het noodstroomaggregaat niet maandelijks wordt gecontroleerd en vanwege het niet jaarlijks controleren van de koelinstallatie op lekdichtheid overeenkomstig de F-gassenverordening
Status:Vastgesteld
Download:Geanonimiseerd_LOD empl Waalhaven Zuid 15 okt 2020 nsa.pdf